Foto: Bjarne Stokke

Jobb og bu
i Sandeid

Vindafjord kommune er unik når det kjem til arbeidsplassar og karrieremoglegheiter. Her finn ein yrande teknologibedrifter, varehandel, transportselskap, handverksbedrifter, verft og større industribedrifter. Her er ein stadig på jakt etter både master og meister!

Medvind
Næringshage

Medvind Næringshage har fleire kontorfellesskap i Etne og Vindafjord, og ei av avdelingane ligg i det gamle bankbygget i Sandeid. Her held både veletablerte bedrifter men også gründerar til, frå yrande teknologibedrifter som AdmMit, til varmepumpeleverandøren Daikin og Suldal transport. Om du treng ein kontorplass, anten fast eller som eit avbrekk i eit pendlartilvære, gir me deg gjerne litt medvind sentralt i Sandeid!

For leigemoglegheiter, ta kontakt med kari@medvind24.no