Bord ved utkikksplassen med Sandeid i bakgrunnen
Foto: Privat

Aktiv og engasjert
i Sandeid

I Sandeid er dei fleire lag og foreiningar, og med kort køyreavstand til nabobygdene, er ein rik på moglegheiter om ein vil vere aktiv og engasjert. Fotball, teater, turn, klatring, kor, ski, friidrett, symjing, kulturskule, volleyball og handball er nokre av dei mange tilboda.

Her er liste over lag og organisasjonar i Sandeid.
Klikk på lenka for å lese meir om dei.